Αρθρογραφία

Το αδίκημα του Εμπρησμού και του Εμπρησμού δάσους
Το αδίκημα του εμπρησμού τυποποιείται στο άρθρο 264 ΠΚ «1.Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με φυλάκιση, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν από την πράξη μπορεί...
περισσοτερα
Το αδίκημα της έκθεσης κατ’ ά. 306 Π.Κ.
Σύμφωνα με το ά. 306 παρ. 1 Π.Κ., «Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει...
περισσοτερα
Αδίκημα Εγκληματικής Οργάνωσης και της Συμμορίας
ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ά. 187 παρ. 1 Π.Κ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ά. 187 παρ. 3 Π.Κ. Η ποινικοποίηση του αδικήματος της εγκληματικής οργάνωσης, συνδέεται άμεσα με την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας, η οποία...
περισσοτερα
Επικίνδυνη Οδήγηση (290Α ΠΚ)
Το άρθρο 290Α ΠΚ ορίζει ότι «1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες: α)οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή...
περισσοτερα
Σύλληψη για μικροποσότητα Ναρκωτικών Ουσιών
Ο Νόμος 4139/2013 περί ναρκωτικών ουσιών ορίζει στο άρθρο 29 «1. Όποιος, για δική του αποκλειστικά χρήση, με οποιονδήποτε τρόπο προμηθεύεται ή κατέχει ναρκωτικά, σε ποσότητες που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση ή κάνει χρήση αυτών ή καλλιεργεί...
περισσοτερα
Προυποθέσεις Άμυνας στον Ποινικό Κώδικα (22 ΠΚ)
Στο άρθρο 22 ΠΚ ορίζεται ότι «1. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε περίπτωση άμυνας. 2. Άμυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου στην οποία προβαίνει το άτομο, για να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη...
περισσοτερα
Εξώδικο - Τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις γίνεται
Το εξώδικο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό για την πορεία μιας υπόθεσης έγγραφο, το οποίο πρέπει να συνταχθεί από δικηγόρο και να κοινοποιηθεί στον αποδέκτη-αντίδικο με δικαστικό επιμελητή, με βεβαιωμένη ώρα και ημερομηνία, ο οποίος συντάσσει και σχετική έκθεση επίδοσης και...
περισσοτερα
Αναίρεση
Η αναίρεση αποτελεί ένα έκτακτο ένδικο μέσο κατά των αποφάσεων που εκδίδουν τα δικαστήρια οποιασδήποτε δικαιοδοσίας (ποινικά, πολιτικά ,διοικητικά). Καλείται έκτακτο μέσο, διότι οι λόγοι αναίρεσης απαριθμούνται περιοριστικά στον νόμο και πάντα αφορούν νομικές πλημμέλειες της αναιρεσιβαλλομένης απόφασης. Αναιρετικό δικαστήριο...
περισσοτερα
Έγγραφες Εξηγήσεις σε Αστυνομία και Πταισματόδικη – προδικασία, προκαταρκτική
Στο άρθρο 243 ΚΠΔ προβλέπεται η προκαταρκτική εξέταση «1.Η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 240 και 241 και με αυτή επιδιώκεται η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να αποφασισθεί αν πρέπει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Για...
περισσοτερα
Υπόθαλψη εγκληματία
Όπως ορίζεται στο α. 231§1ΠΚ : «Όποιος εν γνώσει ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.». Θα πρέπει να υπογραμμισθεί στο σημείο αυτό ότι με την αναθεώρηση του...
περισσοτερα
Σωματεμπορία – Εμπόριο Λευκής Σκαρκός - Άρθρο 323.Α Π.Κ
Το άρθρο 323.Α ορίζει το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει ότι όποιος με χρήση βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας, στρατολογεί , απαγάγει ,μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει άλλον με σκοπό...
περισσοτερα
Παραβίαση της Υποχρεώσης για την καταβολή της διατροφής
Παραβίαση της Υποχρεώσης για την καταβολή της διατροφής. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 358 ΠΚ : «Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που την επιβάλει σε αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστό τίτλο, με τρόπο τέτοιο...
περισσοτερα
Φοροδιαφυγή
Στην έννοια της φοροφυγής (tax avoision) περιλαμβάνονται οι επιμέρους έννοιες της φοροδιαφυγής (tax evasion), η οποία συνιστά την τέλεση εκ μέρους του δράστη μιας παράνομης ενέργειας με στόχο τη μη πληρωμή φόρων, ενώ η φοροαποφυγή (tax avoidance) συνίσταται στο σύνολο...
περισσοτερα
Παραγραφή Αδικημάτων & Ποινών
Παραγραφή Αδικημάτων & Ποινών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 111 ΠΚ το αξιόποινο των αδικημάτων εξαλείφεται με την παραγραφή, η οποία συνιστά έναν εκ των λόγων εξάλειψης του αξιοποίνου. Ειδικότερα, κατά το ως άνω άρθρο και δη στις §2...
περισσοτερα
Δωροδοκία - Δωροληψία στο Δημόσιο Τομέα
Δωροδοκία – Δωροληψία στο Δημόσιο Τομέα. Πρόκειται για εγκλήματα που προσβάλλουν κατεξοχήν το έννομο αγαθό της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην καλή λειτουργία και την καθαρότητα της υπηρεσίας, που θίγεται από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις υπαλλήλων που ανάγονται...
περισσοτερα
Απομιμητικά Προϊοντα
Στο Ν. 4679/2020 περιγράφεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα εμπορικά σήματα, το περιεχόμενο τους και την έκταση προστασίας τους. Ειδικότερα, με το νομοθέτημα αυτό, ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών...
περισσοτερα
Συγχώνευση και δοσοποίηση ποινών
Ι. Η συγχώνευση των ποινών κατ’ άρθρ.  551 ΚπΔ. Η διάταξη του άρθρου 551 ΚπΔ ρυθμίζει την περίπτωση συνάντησης στο πρόσωπο κάποιου περισσότερων ποινών, επί συρροής καταδικαστικών αποφάσεων και επιπλέον την ανάγκη καθορισμού συνολικής ποινής στο στάδιο της εκτέλεσής τους...
περισσοτερα
Διευκόλυνση Αλλοδαπών
Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν.4251/2014, «1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο...
περισσοτερα
Παραβίαση Καταδικαστικής Απόφασης
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Όπως ορίζει η διάταξη 169 Α παρ. 1 ΠΚ: «Όποιος δε συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή διάταξη δικαστικής ή εισαγγελικής απόφασης σχετική με τη ρύθμιση της νομής ή της κατοχής, την άσκηση της γονικής μέριμνας,...
περισσοτερα
Αθλητική Οπαδική Βία
Το Αθλητικό Ποινικό Δίκαιο περιλαμβάνει ποινικά αδικήματα που αφορούν στην εκδήλωση της παράνομης βίας στους αθλητικούς χώρους, το φαινόμενο του doping των αθλητών, αλλά και άλλες αξιόποινες πράξεις ιδιαίτερης κοινωνικοηθικής απαξίας, οι οποίες συσχετίζονται με αθλητικά γεγονότα, όπως η προσβολή...
περισσοτερα
Δίκαιη δίκη και ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης
Στην §1 του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα  Δικαιώματα του Ανθρώπου), το οποίο ενσαρκώνει την ομαλή λειτουργία του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, γίνεται ρητή μνεία στο δικαίωμα του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη, με την ως άνω εγγύηση,...
περισσοτερα
Ρατσιστική Βία
Ρατσιστική Βία. Στο άρθρο 82Α του νέου ΠΚ, ορίζεται ότι «Εάν έχει τελεστεί έγκλημα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου έγινε λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου,...
περισσοτερα
Revenge Porn
Revenge Porn. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 346 ΠΚ : «1. Όποιος χωρίς δικαίωμα κοινολογεί σε τρίτο πρόσωπο ή αναρτά σε κοινή θέα, πραγματική, αλλοιωμένη ή σχεδιασμένη εικόνα ή κάθε είδους οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνεται μη...
περισσοτερα
Αρπαγή Ανηλίκων
Αρπαγή Ανηλίκων. Σύμφωνα με το άρθρο 324 ΠΚ, «1. Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους ή από οποιονδήποτε δικαιούται να μεριμνήσει για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από την εξουσία των παραπάνω...
περισσοτερα
Οδήγηση υπό Μέθη Αλκοόλ
Οδήγηση υπό Μέθη, Αλκοόλ. Όπως ορίζεται στο άρθρο 42 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) : «Απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος από οδηγό, ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήματος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που...
περισσοτερα
Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικών Υπαλλήλων
Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικών Υπαλλήλων. Η πειθαρχική αντιμετώπιση των αστυνομικών υπάλληλων διέπεται από ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικότερα, ρυθμίζεται  από το ΠΔ 120/2008, το οποίο αντικατέστησε το ΠΔ 22/1996 και τροποποιήθηκε...
περισσοτερα
Παραμέληση Εποπτείας Ανηλίκου
Παραμέληση Εποπτείας Ανηλίκου. Κατά τα οριζόμενα στο α. 360 ΠΚ : «Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου παραλείπει να τον παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος, αν δεν συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα...
περισσοτερα
Απονομή Χάριτος
Απονομή Χάριτος. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 §1 του Συντάγματος της Ελλάδος : «O Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη συμβουλίου που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από δικαστές, να χαρίζει, μετατρέπει ή...
περισσοτερα
Κακοποίηση Ζώων
Κακοποίηση Ζώων. Ο Ν. 4830/2021 καθιερώνει το νομοθετικό πλαίσιο για τη ευζωία των ζώων συντροφιάς. Σκοπός του νομοθετήματος, μεταξύ άλλων,  είναι η προστασία των ζώων συντροφιάς και η εξασφάλιση της ευζωίας τους. Κακοποίηση Ζώων – Άρθρο 2 του Νόμου Σύμφωνα...
περισσοτερα
Ρύπανση & Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος
Το θεμελιώδες δικαίωμα στο περιβάλλον Ρύπανση & Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος. Η έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος προϋποθέτει την έννοια της περιβαλλοντικής ανάγκης, ήτοι της ανάγκης για ένα οικολογικά ισόρροπο και υγιεινό περιβάλλον, το οποίο δε θα θέτει σε κίνδυνο την...
περισσοτερα
οπλοκατοχή
Ο Ν. 2168/1993 είναι το βασικό νομοθέτημα το οποίο αφορά στη μεταχείριση όπλων και άλλων συναφών αντικειμένων από πολίτες, ενώ παράλληλα τυποποιεί σε εγκλήματα τις επιμέρους παράνομες συμπεριφορές, όπως την οπλοκατοχή, την οπλοφορία, την οπλοχρησία και την παράνομη διακίνηση όπλων....
περισσοτερα
Εξύβριση
Εξύβριση. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 361 §1 ΠΚ : «Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήμησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι...
περισσοτερα
Αίτηση Αποφυλάκισης
Αίτηση Αποφυλάκισης. Οι περιοριστικοί όροι, ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και η προσωρινή κράτηση περιγράφονται στα άρθρα 282 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και αποτελούν το σύνολο των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού. Αφού έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη...
περισσοτερα
Ψευδής Καταμήνυση
Στη διάταξη του άρθρου 229 ΠΚ  τυποποιούνται ως αδικήματα η ψευδής καταμήνυση ή αναφορά στην πρώτη παράγραφο και η δημιουργία υποψίας σε βάρος άλλου με υποβολή, αλλοίωση ή απόκρυψη αποδεικτικού υλικού στη δεύτερη παράγραφο. Πρόκειται για εγκλήματα δυνητικής διακινδύνευσης και...
περισσοτερα
Μετατροπή της ποινής σε χρηματική και παροχή κοινωφελούς εργασίας
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα, προβλεπόταν η δυνατότητα μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο νέος νόμος 4619/2019 ήρθε και κατήργησε το θεσμό της μετατροπής της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής σε...
περισσοτερα
απειλη δικηγορος ποινικολογος
Σύμφωνα με το άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα «όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία απειλώντας αυτόν με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου...
περισσοτερα
Ψευδής Κατάθεση
Στο ενδέκατο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα, περιγράφονται τα εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το άρθρο 224 ΠΚ « 1. Όποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή μάρτυρας σε δικαστήριο ή ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί εξέταση για την...
περισσοτερα
Έφεση και Ανάθεση κατά Ποινικών Αποφάσεων
 Έφεση κατά ποινικής απόφασης Έφεση και Ανάθεση κατά Ποινικών Αποφάσεων. Εκείνος που καταδικάστηκε έχει καταρχήν δικαίωμα μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης. Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται η έφεση Σύμφωνα...
περισσοτερα
Αποζημίωση Κρατουμένων από το Δημόσιο
Κατά τα οριζόμενα στο α. 535 §1 ΚΠΔ «Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Δημόσιο αποζημίωση: α) οι προσωρινά κρατηθέντες, που αθωώθηκαν αμετάκλητα με βούλευμα ή απόφαση δικαστηρίου, β) οι κρατηθέντες με καταδικαστική απόφαση, η οποία μετέπειτα εξαφανίσθηκε αμετάκλητα...
περισσοτερα
Αυτόφωρο Έγκλημα
Τι είναι αυτόφωρο έγκλημα; Ως αυτόφωρο ορίζεται κατ’ α. 242 §1 ΚΠΔ «το έγκλημα του οποίου ο δράστης καταλαμβάνεται την ώρα που το τελεί», ενώ επίσης κατά την §2 του ως άνω άρθρου «Θεωρείται επίσης ότι υπάρχει αυτόφωρο έγκλημα όταν...
περισσοτερα
Δικηγόρος για Ασφαλιστικά Μέτρα
Με τα ασφαλιστικά μέτρα λαμβάνει χώρα η προσωρινή δικαστική προστασία, η οποία αποτελεί αναγκαιότητα που επιβάλλει η βραδύτητα που χαρακτηρίζει κατά κανόνα την κύρια διαγνωστική δίκη μέχρι και την περάτωση της υπό εξέταση υποθέσεως με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως....
περισσοτερα
Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων
Ο νομοθέτης κινούμενος με γνώμονα την ιδέα της ειδικής πρόληψης και θεραπείας επιφυλάσσει με τη θέσπιση σειράς διατάξεων μια ειδική ποινική μεταχείριση του ανήλικου παραβάτη, τον οποίο αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο, τόσο σε επίπεδο δικονομικού όσο και σε επίπεδο ουσιαστικού...
περισσοτερα
Ρευματοκλοπή
Ρευματοκλοπή. Κατά τα οριζόμενα στο α. 372 ΠΚ : «1.Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης...
περισσοτερα
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Πρόκειται άλλως για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», αδίκημα το οποίο τυποποιείται στον ειδικό νόμο 4557/2018. Σκοπός της ποινικής τυποποίησής του είναι η πρόληψη και η καταστολή της πρόσδοσης νομιμοφάνειας σε έσοδα που έχουν αποκτηθεί από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης...
περισσοτερα
Υποθεσεισ βιασμων
Το 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) τιτλοφορεί «Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Ο νέος ΠΚ (2019) εκλαμβάνει ως έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας κάθε κάμψη της βούλησης του προσώπου...
περισσοτερα
αναστολή ποινής
Ο θεσμός της αναστολής ποινής έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κατηγορούμενο, καθώς, η χορήγησή της εξασφαλίζει από τη μια το ατομικό δικαίωμά του στην ελευθερία, υπό όρους, και από την άλλη είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα...
περισσοτερα
Ποινικό Μητρώο
Το Ποινικό μητρώο συνιστά ένα σύστημα καταγραφής ποινών για τις οποίες ένα φυσικό πρόσωπο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα και το οποίο διατηρείται υπό τη μορφή δελτίων που περιλαμβάνουν τα στοιχεία εξατομίκευσής του. Δικαιολογητικός λόγος τήρησης του Ποινικού Μητρώου είναι η γνώση της ποινικής...
περισσοτερα
Ποινική διαπραγμάτευση - Ποινική συνδιαλλαγή
Μορφές αποκαταστατικής- εναλλακτικής δικαιοσύνης Η ποινική διαπραγμάτευση και η ποινική συνδιαλλαγή εντάσσονται στο πλαίσιο της εναλλακτικής δικαιοσύνης μαζί με άλλους θεσμούς, και ανάγονται επί της ουσίας στη σταδιακή απομάκρυνση των μορφών διεκπεραίωσης της δίκης από το παραδοσιακό μοντέλο της ποινικής...
περισσοτερα
μηνυση εγκληση δικηγορος ποινικολογος (1)
Με τη μήνυση ή την έγκληση επιτυγχάνεται η κίνηση της ποινικής δίωξης για μια αξιόποινη πράξη μέσω της αναγγελίας στον Εισαγγελέα της τελέσεως ενός εγκλήματος. Η ειδοποιός δε διαφορά της μηνύσεως από την έγκληση εντοπίζεται στο γεγονός ότι η πρώτη...
περισσοτερα
Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης ανηλίκου με περιοριστικούς όρους (
Ο ανήλικος εντολέας μας κατηγορήθηκε για το αδίκημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, για κακουργηματική απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, για κακουργηματική πλαστογραφία από κοινού κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για κακουργηματική υπεξαίρεση, και για το λόγο αυτό οδηγήθηκε ενώπιον...
περισσοτερα
απατη με υπολογιστη
Απάτη με υπολογιστή κατ’ α. 386Α ΠΚ Σύμφωνα με το άρθρο 386Α § 1ΠΚ – Απάτη με υπολογιστή: «Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας...
περισσοτερα
Δικηγόροι για Απάτες
Δικηγόροι για Απάτες. Η απάτη (άρθρο 386 Π.Κ.)  συνιστά το βασικότερο από τα εγκλήματα που πλήττουν το έννομο αγαθό της περιουσίας, και, στη βασική του μορφή, υπάγεται στα πλημμελήματα, αφού για το δράστη του απειλείται ποινή φυλάκισης από τρεις (3)...
περισσοτερα
Υπεξαίρεση Άρθρο 375 ΠΚ
Υπεξαίρεση κατ’ α. 375 ΠΚ Στο 23ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα προστατεύεται το έννομο αγαθό της ιδιοκτησίας, δηλαδή η πραγματική σχέση – κυριότητα – του ατόμου ή του κοινωνικού συνόλου με το πράγμα, η οποία συνίσταται στη...
περισσοτερα
Η παράβαση του δικαιώματος στην ελευθερία μέσω της μη παροχής ανασταλτικού αποτελέσματος σε ποινικές υποθέσεις
Η παράβαση του δικαιώματος στην ελευθερία μέσω της μη παροχής ανασταλτικού αποτελέσματος σε ποινικές υποθέσεις Ένα άκρως επίκαιρο ζήτημα στο ποινικό γίγνεσθαι συνιστά η τροποποίηση που επήλθε στον ΠΚ με την προσθήκη της παραγράφου 6 στο άρθρο 187 ΠΚ, η...
περισσοτερα
Ανθρωποκτονία εξ Αμελείας και με Δόλο
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – Ανθρωποκτονία εξ Αμελείας και με Δόλο ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ανθρωποκτονία εξ Αμελείας και με Δόλο. Στο 15ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, το οποίο τιτλοφορεί «Εγκλήματα κατά της ζωής &...
περισσοτερα
Κακούργημα Πλημμέλημα
Η διχοτόμηση των εγκλημάτων από τον Ποινικό Κώδικα σε Κακούργημα- Πλημμέλημα Κακούργημα- Πλημμέλημα. Τα εγκλήματα, από πλευράς βαρύτητας της προβλεπόμενης κυρώσεως, υποδιαιρούνται σε κακουργήματα και πλημμελήματα. Πριν τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, η διάκριση ήταν τριμερής, καθώς...
περισσοτερα
Ληστεία και Κλοπή Δικηγορος Μπαρκαγιαννης
  Στο 23ο Κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα, τυποποιούνται τα εγκλήματα τα οποία προσβάλλουν το έννομο αγαθό της ιδιοκτησίας. Η ιδιοκτησία είναι το πράγμα που ανήκει, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου, στην κυριότητα κάποιου προσώπου (φυσικού ή νομικού), δηλαδή το υλικό...
περισσοτερα
Μορφές Βίας και συνέπειες στον Άνθρωπο
Η χρήση βίας συνιστά ένα αποτρόπαιο κοινωνικό φαινόμενο και εκδηλώνεται με συμπεριφορά κάποιου, η οποία αποσκοπεί στον εξαναγκασμό του έτερου προσώπου – θύματος σε ορισμένη συμπεριφορά ή πράξη, η οποία δεν αποτελεί προϊόν αυτόνομης προσωπικής του βούλησης, καθώς και στην...
περισσοτερα
Δικηγόροι για ναρκωτικά Μπαρκαγιάννης
Ισχυρισμοί μείωσης κατηγορίας από την επιβαρυντική δίωξη στο κομμάτι των ναρκωτικών στην όλως ελαφρά. Δικηγόροι για Ναρκωτικά Γιάννης Μπαρκαγιάννης. Δικηγόροι για Ναρκωτικά – Γιάννης Μπαρκαγιάννης. Υποθέσεις για κατηγορίες, κατηγορούμενος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ηρωινή, κοκαϊνη, κάνναβη. Υποθέσεις Ναρκωτικών που ανέλαβε το...
περισσοτερα
Ενδοοικογενειακή Βία Δικηγόρος
Η ενδοοικογενειακή βία συνίσταται σε κακοποίηση ή απειλές κακοποίησης, μεταξύ ατόμων που είναι έγγαμοι ή σύντροφοι, με ή χωρίς τέκνα, καθώς και μεταξύ ατόμων που συνδέονται με το δεσμό της εξ αίματος ή της εξ αγχιστείας συγγένειας. Ο Δικηγόρος Ποινικολόγος...
περισσοτερα
Η σημασία της διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης
Η σημασία της διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για τη διάγνωση της τοξικοεξάρτησης με βάσει το ν.3459/2006 στο στάδιο της ανάκρισης και του ακροατηρίου – Η σημασία τυχόν απόρριψής της Με την αναθεώρηση του νόμου 3459/2006 δυνάμει του 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών...
περισσοτερα
Συκοφαντική δυσφήμιση
Συκοφαντική δυσφήμιση. Στο άρθρο 362 εδ. α’ του Ποινικού Κώδικα στοιχειοθετείται το αδίκημα της δυσφήμησης, σύμφωνα με το οποίο, όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός το οποίο μπορεί να βλάψει την τιμή ή...
περισσοτερα
Δικηγόρος Ποινικολόγος Γιάννης Μπαρκαγιάννης
Αν έχει κινηθεί εις βάρος σας ποινική δίωξη για την τέλεση κάποιου αδικήματος, είτε πλημμεληματικής είτε κακουργηματικής φύσεως, θα ήταν σώφρον εκ μέρους σας να απευθυνθείτε σε έναν έμπειρο δικηγόρο ποινικολόγο. Ειδικότερα, η επιλογή σας να απευθυνθείτε σε ένα δικηγόρο ποινικολόγο,...
περισσοτερα
Καλέστε μας