fbpx

Δικηγόροι Ενδοοικογενειακής Βιας Αθήνα

Η ενδοοικογενειακή βία συνίσταται σε κακοποίηση ή απειλές κακοποίησης, μεταξύ ατόμων που είναι έγγαμοι ή σύντροφοι, με ή χωρίς τέκνα, καθώς και μεταξύ ατόμων που συνδέονται με το δεσμό της εξ αίματος ή της εξ αγχιστείας συγγένειας. Ο Δικηγόρος Ποινικολόγος Γιάννης Μπαρκαγιάννης στηρίζει ανάλογες υποθέσεις με ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Δικηγόροι Ενδοοικογενειακής Βιας Αθήνα – Τύποι κακοποίησης

Στη σχετική νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία εντοπίζονται ενέργειες και συμπεριφορές που εντάσσονται στην έννοια της κακοποίησης. Μεταξύ άλλων είναι:

-Η πρόκληση σωματικών βλαβών είτε με δόλο είτε εξ αμελείας. Δε συνίσταται όμως μόνο σε κτυπήματα, αλλά και σε άλλες ενέργειες που είναι πρόσφορες να προκαλέσουν τη βλάβη του εννόμου αγαθού της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας.

-Η σεξουαλική επίθεση

-Η πρόκληση του συναισθήματος του φόβου μέσω της εξαπόλυσης απειλών που θα στρέφονται κατά του ίδιου ή τρίτου προσώπου και θα σχετίζονται με την τέλεση σωματικών βλαβών (λεκτική, συναισθηματική ή ψυχολογική κακοποίηση)

-Συμπεριφορές όπως η παρενόχληση, η καταδίωξη, η απειλή, η φθορά περιουσίας

Από τις ανωτέρω παραθέσεις, συνάγεται, ότι δεν χρειάζεται να υποστεί το θύμα κτυπήματα προκειμένου να θεωρηθεί ότι κακοποιήθηκε. Συχνά, η κακοποίηση παίρνει πολλές μορφές και οι δράστες χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό τακτικών για να ελέγχουν και να έχουν εξουσία πάνω στο άτομο που την υφίσταται.

Συνέντευξη σε γνωστή εκπομπή! Ενδοοικογενειακή Βία! Πρόβλημα – Αντιμετώπιση.

Ασφαλιστικά μέτρα- Προσωρινή διαταγή

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ο Έλληνας νομοθέτης έχει θεσπίσει στο άρθρο 15 του Ν.3500/2006 ένα «ειδικό» ασφαλιστικό μέτρο το οποίο συνίσταται στην προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης επί περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Έχει μεγάλη πρακτική εφαρμογή καθώς τείνει στην αμεσότερη, πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προστασία του θύματος και στην πρόληψη τυχόν μελλοντικών παρόμοιων περιστατικών. Το εν λόγω μέτρο μπορεί να διαταχθεί και με προσωρινή διαταγή, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 690 ΚΠολΔ.

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 735 ΚπολΔ ορίζεται ότι σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ο δικαστής μπορεί να διατάξει την απομάκρυνση του δράστη από την οικογενειακή κατοικία, να του απαγορεύσει να πλησιάζει τον εν λόγω χώρο, το χώρο εργασίας του θύματος, αλλά ακόμα και τις κατοικίες εγγύτερων συγγενών του τελευταίου. Είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί σε αυτά τα επιτακτικά μέτρα και η απαγόρευση προσέγγισης των τέκνων στους χώρους που αυτά δραστηριοποιούνται, όπως είναι για παράδειγμα το σχολείο. Τέλος, μπορεί το δικαστήριο να διατάξει την οικονομική συνδρομή του δράστη στις υποχρεώσεις των θυμάτων, ιδίως σε αυτές που σχετίζονται με την επιμέλεια του τέκνου. Επομένως, ένας γονέας μπορεί να αιτηθεί τη λήψη αυτού του μέτρου όταν το τέκνο του ή ακόμα και λοιπά μέλη της οικογένειας υφίστανται την περιγραφόμενη κακοποιητική συμπεριφορά από τον έτερο γονέα.

  Τι δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω μέτρα

  Ο ενδιαφερόμενος, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ότι η λήψη των ανωτέρω περιγραφόμενων μέτρων, δε συνεπάγεται τα εξής:

  -Τη λύση του γάμου

  -Καθιέρωση της πατρότητας μεταξύ του περιορισμένου και του τέκνου, στην περίπτωση που αυτό γεννήθηκε εκτός γάμου των γονέων, εκτός εάν και οι δύο συναινούν με την καταγωγή του (εκούσια αναγνώριση, αρ. 1475 Α.Κ.) ή με την απόφαση επί αυτής που εξέδωσε το αρμόδιο δικαστήριο, σε περίπτωση αντιδικίας (δικαστική αναγνώριση, αρ.1479 Α.Κ.)

  Ενδοοικογενειακή Βία – Η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται στο δικαστήριο – Αγωγή και Μήνυση

  Ο αιτών καταθέτει την αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται τα μέτρα που επιθυμεί να επιβληθούν στον καθ’ ου από το δικαστήριο, και τους λόγους επιβολής τους. Αν αυτό κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, έχει το δικαίωμα, μόλις κατατεθεί η αίτηση, και ώσπου να εκδοθεί η απόφασή του, να εκδώσει αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασής του προκειμένου να ρυθμιστεί η κατάσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 691Α ΚΠολΔ.

  Κατά τη συζήτηση, οι δύο πλευρές πηγαίνουν στο δικαστήριο. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει στην ακρόαση, η προσωρινή διαταγή θα λήξει συνήθως εκείνη την ημέρα και δεν θα υπάρξει απαγόρευση. Εάν ο καθ’ ου  δεν πάει στην ακρόαση, δεν θα έχει καμία συμβολή στην υπόθεση και δεν θα ληφθεί υπόψιν η θέση του

  Επίδραση της προσωρινής διαταγής στον καθ’ου

  Οι συνέπειες που επιφέρει η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου είναι σημαντικές καθώς, ο περιορισμένος δεν θα πρέπει να παρευρίσκεται σε ορισμένους χώρους, να πηγαίνει σε ορισμένα μέρη και γενικότερα να δρα έξω από τα όρια που έχουν επιβληθεί. Από τις πιο σοβαρές ρυθμίσεις που μπορεί να προβλεφθούν είναι η απομάκρυνσή του από την οικία, και η περιορισμένη επαφή με το τέκνο. Σημειωτέον δε ότι οι ρυθμίσεις που θα σχετίζονται με την επικοινωνία του καθ’ ου με το τέκνο διαρκούν συνήθως μέχρι την ενηλικίωσή του.Σε περίπτωση δε παραβίασής τους, είναι δυνατόν να του επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή (φυλάκιση) ή πρόστιμο ή σωρευτικά και τα δύο.

  Αντίγραφα των εγγράφων που περιέχουν τα περιοριστικά μέτρα επιδίδονται στον καθ’ου ο οποίος μπορεί να ζητήσει ανάκληση της προσωρινής διαταγής.

  Το δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Μπαρκαγιάννης και Συνεργάτες αναλαμβάνει υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και την εκπροσώπηση οποιασδήποτε από τις δύο πλευρές. Καλέστε μας για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού για βοήθεια με πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε. Είμαστε άμεσα δίπλα σας.

   Σχετικά Άρθρα

   Καλέστε μας