Category

Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό δίκαιο με ολοκληρωμένη ανάλυση και ενημέρωση για όλα τα εγκλήματα ποινικού δικαίου. Δικηγόρος Ποινικού Γιάννης Μπαρκαγιάννης.

Το αδίκημα του Εμπρησμού και του Εμπρησμού δάσους
Το αδίκημα του εμπρησμού τυποποιείται στο άρθρο 264 ΠΚ «1.Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με φυλάκιση, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη, αν στην περίπτωση των περ. α` ή...
Περισσότερα
Η έννοια της παράβασης καθήκοντος στον ΠΚ
Στο άρθρο 259 του Π.Κ. ορίζεται ότι «Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη»....
Περισσότερα
Το αδίκημα της έκθεσης κατ’ ά. 306 Π.Κ.
Σύμφωνα με το ά. 306 παρ. 1 Π.Κ., «Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει ή να το μεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος υπαίτια τραυμάτισε, τιμωρείται με φυλάκιση...
Περισσότερα
Αδίκημα Εγκληματικής Οργάνωσης και της Συμμορίας
ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ά. 187 παρ. 1 Π.Κ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ά. 187 παρ. 3 Π.Κ. Η ποινικοποίηση του αδικήματος της εγκληματικής οργάνωσης, συνδέεται άμεσα με την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας, η οποία εκκίνησε να εκδηλώνεται από το 1980 και έπειτα και κορυφώνεται γύρω στο 2000 που υπεγράφη...
Περισσότερα
Σύλληψη για μικροποσότητα Ναρκωτικών Ουσιών
Ο Νόμος 4139/2013 περί ναρκωτικών ουσιών ορίζει στο άρθρο 29 «1. Όποιος, για δική του αποκλειστικά χρήση, με οποιονδήποτε τρόπο προμηθεύεται ή κατέχει ναρκωτικά, σε ποσότητες που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση ή κάνει χρήση αυτών ή καλλιεργεί φυτά κάνναβης σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση, τιμωρείται...
Περισσότερα
Αναίρεση
Η αναίρεση αποτελεί ένα έκτακτο ένδικο μέσο κατά των αποφάσεων που εκδίδουν τα δικαστήρια οποιασδήποτε δικαιοδοσίας (ποινικά, πολιτικά ,διοικητικά). Καλείται έκτακτο μέσο, διότι οι λόγοι αναίρεσης απαριθμούνται περιοριστικά στον νόμο και πάντα αφορούν νομικές πλημμέλειες της αναιρεσιβαλλομένης απόφασης. Αναιρετικό δικαστήριο είναι ο Άρειος Πάγος. Αναίρεση μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά ανέκκλητων αποφάσεων και η προθεσμία...
Περισσότερα
Υπόθαλψη εγκληματία
Όπως ορίζεται στο α. 231§1ΠΚ : «Όποιος εν γνώσει ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.». Θα πρέπει να υπογραμμισθεί στο σημείο αυτό ότι με την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα το 2019 η παρούσα διάταξη τροποποιήθηκε με τη νέα να συνιστά επιεικέστερη ρύθμιση...
Περισσότερα
Σωματεμπορία – Εμπόριο Λευκής Σκαρκός - Άρθρο 323.Α Π.Κ
Το άρθρο 323.Α ορίζει το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει ότι όποιος με χρήση βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας, στρατολογεί , απαγάγει ,μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει άλλον με σκοπό την εκμετάλλευση του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Την ίδια ποινή...
Περισσότερα
Φοροδιαφυγή
Στην έννοια της φοροφυγής (tax avoision) περιλαμβάνονται οι επιμέρους έννοιες της φοροδιαφυγής (tax evasion), η οποία συνιστά την τέλεση εκ μέρους του δράστη μιας παράνομης ενέργειας με στόχο τη μη πληρωμή φόρων, ενώ η φοροαποφυγή (tax avoidance) συνίσταται στο σύνολο των νομίμων ενεργειών των ιδιωτών με τις οποίες αποβλέπουν στη μείωση ή στην εξάλειψη της...
Περισσότερα
Δωροδοκία - Δωροληψία στο Δημόσιο Τομέα
Δωροδοκία – Δωροληψία στο Δημόσιο Τομέα. Πρόκειται για εγκλήματα που προσβάλλουν κατεξοχήν το έννομο αγαθό της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην καλή λειτουργία και την καθαρότητα της υπηρεσίας, που θίγεται από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις υπαλλήλων που ανάγονται στα καθήκοντά τους. Είναι κυρίως γνήσια ιδιαίτερα εγκλήματα, δεδομένου ότι διαπράττονται δια υπαλλήλου, εξαιρουμένης της...
Περισσότερα
1 2 3 6
Καλέστε μας