fbpx

Category

Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό δίκαιο με ολοκληρωμένη ανάλυση και ενημέρωση για όλα τα εγκλήματα ποινικού δικαίου. Δικηγόρος Ποινικού Γιάννης Μπαρκαγιάννης.

Αυτόφωρο Έγκλημα
Τι είναι αυτόφωρο έγκλημα; Ως αυτόφωρο ορίζεται κατ’ α. 242 §1 ΚΠΔ «το έγκλημα του οποίου ο δράστης καταλαμβάνεται την ώρα που το τελεί», ενώ επίσης κατά την §2 του ως άνω άρθρου «Θεωρείται επίσης ότι υπάρχει αυτόφωρο έγκλημα όταν ο δράστης καταδιώκεται αμέσως μετά την πράξη από τη δημόσια δύναμη ή από τον παθόντα...
Περισσότερα
Δικηγόρος για Ασφαλιστικά Μέτρα
Με τα ασφαλιστικά μέτρα λαμβάνει χώρα η προσωρινή δικαστική προστασία, η οποία αποτελεί αναγκαιότητα που επιβάλλει η βραδύτητα που χαρακτηρίζει κατά κανόνα την κύρια διαγνωστική δίκη μέχρι και την περάτωση της υπό εξέταση υποθέσεως με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. Σκοπός, συνεπώς, των ασφαλιστικών μέτρων είναι η διασφάλιση των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των διαδίκων μέχρι την...
Περισσότερα
Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων
Ο νομοθέτης κινούμενος με γνώμονα την ιδέα της ειδικής πρόληψης και θεραπείας επιφυλάσσει με τη θέσπιση σειράς διατάξεων μια ειδική ποινική μεταχείριση του ανήλικου παραβάτη, τον οποίο αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο, τόσο σε επίπεδο δικονομικού όσο και σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου. Κατά τον ελληνικό Ποινικό Κώδικα ανήλικοι νοούνται αυτοί που κατά το χρόνο τέλεσης της...
Περισσότερα
Ρευματοκλοπή
Ρευματοκλοπή. Κατά τα οριζόμενα στο α. 372 ΠΚ : «1.Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. 2. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά...
Περισσότερα
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Πρόκειται άλλως για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», αδίκημα το οποίο τυποποιείται στον ειδικό νόμο 4557/2018. Σκοπός της ποινικής τυποποίησής του είναι η πρόληψη και η καταστολή της πρόσδοσης νομιμοφάνειας σε έσοδα που έχουν αποκτηθεί από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που αυτές ενέχουν....
Περισσότερα
Τοκογλυφία
Κατά το άρθρο 404 ΠΚ : «1. Όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή οποιασδήποτε πίστωσης, ανανέωσής της ή παράταση της προθεσμίας πληρωμής εκμεταλλεύεται την οικονομική ανάγκη, την πνευματική αδυναμία, την κουφότητα ή την απειρία εκείνου που παίρνει την πίστωση, συνομολογώντας ή παίρνοντας για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα, που με βάση τις...
Περισσότερα
Υποθεσεισ βιασμων
Το 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) τιτλοφορεί «Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Ο νέος ΠΚ (2019) εκλαμβάνει ως έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας κάθε κάμψη της βούλησης του προσώπου στο πεδίο της γενετήσιας αυτοδιάθεσης η οποία αφορά στην εκ μέρους του διενέργεια ή ανοχή...
Περισσότερα
αναστολή ποινής
Ο θεσμός της αναστολής ποινής έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κατηγορούμενο, καθώς, η χορήγησή της εξασφαλίζει από τη μια το ατομικό δικαίωμά του στην ελευθερία, υπό όρους, και από την άλλη είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα για εκείνον, από ότι η έκτιση της ποινής του σε κάποιο Κατάστημα Κράτησης. Στη δικαστηριακή...
Περισσότερα
Ποινικό Μητρώο
Το Ποινικό μητρώο συνιστά ένα σύστημα καταγραφής ποινών για τις οποίες ένα φυσικό πρόσωπο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα και το οποίο διατηρείται υπό τη μορφή δελτίων που περιλαμβάνουν τα στοιχεία εξατομίκευσής του. Δικαιολογητικός λόγος τήρησης του Ποινικού Μητρώου είναι η γνώση της ποινικής κατάστασης κάποιου προσώπου, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής πληθώρας διατάξεων τόσο του ουσιαστικού, όσο και...
Περισσότερα
Ποινική διαπραγμάτευση - Ποινική συνδιαλλαγή
Μορφές αποκαταστατικής- εναλλακτικής δικαιοσύνης Η ποινική διαπραγμάτευση και η ποινική συνδιαλλαγή εντάσσονται στο πλαίσιο της εναλλακτικής δικαιοσύνης μαζί με άλλους θεσμούς, και ανάγονται επί της ουσίας στη σταδιακή απομάκρυνση των μορφών διεκπεραίωσης της δίκης από το παραδοσιακό μοντέλο της ποινικής (εξεταστικής) δίκης, και στην ελληνική έννομη τάξη. Ο δικαιολογητικός λόγος που προωθεί τις διαδικασίες αυτές...
Περισσότερα
1 2 3 4 5