Category

Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό δίκαιο με ολοκληρωμένη ανάλυση και ενημέρωση για όλα τα εγκλήματα ποινικού δικαίου. Δικηγόρος Ποινικού Γιάννης Μπαρκαγιάννης.

Ρύπανση & Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος
Το θεμελιώδες δικαίωμα στο περιβάλλον Ρύπανση & Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος. Η έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος προϋποθέτει την έννοια της περιβαλλοντικής ανάγκης, ήτοι της ανάγκης για ένα οικολογικά ισόρροπο και υγιεινό περιβάλλον, το οποίο δε θα θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων και των άλλων ειδών, αλλά αντιθέτως θα καθιστά επιτρεπτό...
Περισσότερα
οπλοκατοχή
Ο Ν. 2168/1993 είναι το βασικό νομοθέτημα το οποίο αφορά στη μεταχείριση όπλων και άλλων συναφών αντικειμένων από πολίτες, ενώ παράλληλα τυποποιεί σε εγκλήματα τις επιμέρους παράνομες συμπεριφορές, όπως την οπλοκατοχή, την οπλοφορία, την οπλοχρησία και την παράνομη διακίνηση όπλων. Με το ν. 4698/2020 έχουν εισαχθεί τα παραρτήματα ως άρθρο 28Α στον ν. 2168/1993. Ταυτόχρονα...
Περισσότερα
Εξύβριση
Εξύβριση. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 361 §1 ΠΚ : «Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήμησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή. Αν τελεί την πράξη δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω διαδικτύου,...
Περισσότερα
Αίτηση Αποφυλάκισης
Αίτηση Αποφυλάκισης. Οι περιοριστικοί όροι, ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και η προσωρινή κράτηση περιγράφονται στα άρθρα 282 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και αποτελούν το σύνολο των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού. Αφού έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορουμένου και κατά το στάδιο της Ανάκρισης, ο Ανακριτής αμέσως μετά την...
Περισσότερα
Ψευδής Καταμήνυση
Στη διάταξη του άρθρου 229 ΠΚ  τυποποιούνται ως αδικήματα η ψευδής καταμήνυση ή αναφορά στην πρώτη παράγραφο και η δημιουργία υποψίας σε βάρος άλλου με υποβολή, αλλοίωση ή απόκρυψη αποδεικτικού υλικού στη δεύτερη παράγραφο. Πρόκειται για εγκλήματα δυνητικής διακινδύνευσης και άρα πρέπει η αξιόποινη πράξη η πειθαρχική παράβαση που καταμηνύεται να είναι πρόσφορη να προκαλέσει...
Περισσότερα
Μετατροπή της ποινής σε χρηματική και παροχή κοινωφελούς εργασίας
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα, προβλεπόταν η δυνατότητα μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο νέος νόμος 4619/2019 ήρθε και κατήργησε το θεσμό της μετατροπής της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική κυρίως με το σκεπτικό ότι –σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου-  πρόκειται για...
Περισσότερα
απειλη δικηγορος ποινικολογος
Σύμφωνα με το άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα «όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία απειλώντας αυτόν με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή...
Περισσότερα
Ψευδής Κατάθεση
Στο ενδέκατο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα, περιγράφονται τα εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το άρθρο 224 ΠΚ « 1. Όποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή μάρτυρας σε δικαστήριο ή ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί εξέταση για την κρινόμενη υπόθεση, εν γνώσει του καταθέτει ψευδή στοιχεία σχετικά με την υπόθεση αυτή ή αρνείται...
Περισσότερα
Δικηγόρος για Σωματική Βλάβη
Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας – Δικηγόρος Ποινικολόγος Μπαρκαγιάννης Όπως προκύπτει ευθέως  από τον τίτλου του 16ου Κεφαλαίου του νέου Ποινικού Κώδικα, προστατευόμενο έννομο αγαθό των διατάξεών του είναι το ενιαίο έννομο αγαθό της σωματικής ακεραιότητας του ανθρώπου, η οποία νοείται ως μορφική και ταυτόχρονα λειτουργική ακεραιότητα του ανθρώπινου οργανισμού και μπορεί να θιγεί  τόσο...
Περισσότερα
Έφεση και Ανάθεση κατά Ποινικών Αποφάσεων
 Έφεση κατά ποινικής απόφασης Έφεση και Ανάθεση κατά Ποινικών Αποφάσεων. Εκείνος που καταδικάστηκε έχει καταρχήν δικαίωμα μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης. Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται η έφεση Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 486 ΚΠΔ : «Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης του μονομελούς...
Περισσότερα
1 2 3 4 5 6
Καλέστε μας