Υπηρεσίες

Εγκλήματα Ποινικού Δικαίου
Αυτόφωρο Έγκλημα
Άμεση Έκδοση Συναινετικού
Συναινετικό διαζύγιο κόστος δικηγόρος
Χαρτιά και άδεια παραμονής
Δικηγόρος Αλλοδαπών
Άμεση Υποστήριξη
Δικηγόρος για Ασφαλιστικά Μέτρα
Αποζημιώσεις και Εξωδικαστικές Λύσεις
Δικηγόρος για Τροχαία Ατυχήματα
Καλέστε μας