Δικηγόροι για τροχαία ατυχήματα

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις στις στατιστικές έρευνες που αφορούν στα τροχαία ατυχήματα, τα οποία έχουν καταστεί ένα σύνηθες φαινόμενο της καθημερινότητας με θλιβερές συνέπειες. Σύμφωνα δε με την ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) το 2022, κατά το διάστημα Ιανουάριος 2022 έως Ιούλιος 2022, σημειώθηκαν συνολικά 6.413 τροχαία ατυχήματα – δυστυχήματα, ήτοι 13,8 % περισσότερα από αυτά του 2021 κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Δικηγόρος για τροχαία ατυχήματα – Αποζημιώσεις

Ειδικότερα, κατά την περίπτωση όπου εμπλακείτε σε ένα τροχαίο ατύχημα, οι αξιώσεις που μπορείτε να εγείρετε ως παθόν, με την εν λόγω αγωγή σας περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα διεκδικήσεων και αφορούν τόσο σε αποζημίωση του παθόντος για υλική βλάβη, ήτοι για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε, όπως μεταξύ άλλων, για την αποζημίωση περί της καταστροφής ή ζημίας του οχήματος του, περί της στέρησης του οχήματός του, για τα νοσήλια που κατέβαλε, τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των ιατρικών εξετάσεων, τις δαπάνες οικιακού βοηθού ή νοσοκόμου, τις δαπάνες εξόδων μετακίνησης, για την αποζημίωση περί των απολεσθέντων μισθών ή διαφυγόντων κερδών σε περίπτωση αδυναμίας εργασίας, όσο και σε αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπεστήκατε, η οποία συνίσταται στην αποζημίωσή σας κατά τις περιπτώσεις που επήλθε ένεκα του τροχαίου ατυχήματος κάποιος τραυματισμός, σωματική βλάβη, παραμόρφωση ή αναπηρία σας, καθώς και της ταλαιπωρίας που υπεστήκατε λόγω αυτού.

Σε περίπτωση δε θανατηφόρου ατυχήματος οι συγγενείς του θανόντος μπορούν να αξιώσουν χρηματική ικανοποίηση από τον υπαίτιο λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από την απώλεια της ζωής του συγγενικού τους προσώπου, καθώς επίσης και να διεκδικήσουν τα έξοδα για τη διενέργεια της κηδείας του, αλλά και υπό προϋποθέσεις αποζημίωση λόγω της στέρησης διατροφής από τον θανόντα.

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι πέραν της διεκδίκησης των ανωτέρω αποζημιώσεών σας δια της δικαστικής οδού με την άσκηση εκ μέρους σας σχετικού αγωγικού αιτήματος, το Δικηγορικό Γραφείο για τροχαία ατυχήματα Ιωάννη Μπαρκαγιάννη & Συνεργατών αναλαμβάνει να σας εκπροσωπήσει και κατά τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της ανωτέρω διαφοράς διαμέσου της εξωδικαστικής οδού, ήτοι κατά τη διενέργεια συμφωνητικού συμβιβασμού με την Ασφαλιστική Εταιρεία του υπαιτίου, προκειμένου να επιτύχει για εσάς μια άμεση, ανάλογη της ζημίας σας και δίκαιη αποζημίωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Κατά την εμπλοκή σας σε ένα τροχαίο ατύχημα με το όχημά σας δικαιούστε να διεκδικήσετε αποζημίωση τόσο υλική, όσο και ηθική ως προς αυτό. Ειδικότερα, ως προς τα κονδύλια που μπορείτε να διεκδικήσετε αυτά συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Υλική ζημία οχήματος (επισκευή και αποκατάσταση αυτού)
 • Αποζημίωση της αγοραίας αξίας του σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής του
 • Μείωση της εμπορικής του αξίας
 • Έξοδα μετακίνησης – αποζημίωση λόγω στέρησης του οχήματος (π.χ. μίσθωση έτερου οχήματος ή χρήση TAXI)
 • Αποζημίωση λόγω καταστροφής των προσωπικών σας αντικειμένων
 • Ηθική βλάβη λόγω των υλικών ζημιών

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Κατά την περίπτωση που ένεκα της εμπλοκή σας σε τροχαίο ατύχημα υπεστήκατε κάποιο τραυματισμό ή σωματικές βλάβες δικαιούστε να διεκδικήσετε να λάβετε αποζημίωση για τα ακόλουθα:

 • Δαπάνες για νοσήλια (ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, έξοδα μετακινήσεων σε ιατρικές μονάδες, έξοδα για αγορά φαρμάκων και παραφαρμακευτικού υλικού)
 • Δαπάνες για αμοιβή οικιακού βοηθού ή αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Δαπάνη για απώλεια εισοδήματος ένεκα της αδυναμίας παροχής εργασίας
 • Έξοδα για βελτιωμένη διατροφή
 • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΔΥΣΤΗΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση θανάτου κάπου εμπλεκόμενου στο τροχαίο συμβάν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 932 ΑΚ, όπου θεμελιώνεται η αξίωση της ψυχικής οδύνης, προκύπτει ότι δικαιούχος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ψυχικής οδύνης που βίωσε ένεκα του τραγικού γεγονότος της απώλειας του οικείου του προσώπου είναι η οικογένεια του θύματος. Έχει δε νομολογηθεί ότι ως οικογένεια νοούνται κατά κύριο λόγο ο σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς, τα αδέλφια και τα εγγόνια του θύματος.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι, εάν κάποιο από τα εμπλεκόμενα οχήματα στο τροχαίο συμβάν είναι ανασφάλιστο, καθότι ο οδηγός του παρέλειψε να το ασφαλίσει, είτε διότι ανεκλήθη η άδεια της Ασφαλιστικής Εταιρείας στην οποία το όχημα ήταν ασφαλισμένο ή όταν αυτός που υπέχει ευθύνη παραμένει άγνωστος, μπορείτε να διεκδικήσετε τις αξιώσεις σας για αποζημίωση από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων».

Το Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννη Μπαρκαγιάννη & Συνεργατών αναλαμβάνει την εκπροσώπησή σας σε υποθέσεις που αφορούν σε Τροχαία Ατυχήματα για την επίλυσή τους είτε μέσω μιας εξωδικαστικής διαδικασίας, είτε δια της δικαστικής οδού. Ο δικηγόρος Ιωάννης Μπαρκαγιάννης έχοντας χειριστεί πολυάριθμες σχετικές υποθέσεις διαθέτει τόσο την πείρα, όσο και τη γνώση για την άρτια και αποτελεσματική σας εκπροσώπηση σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά την περίπτωση που είστε ο υπαίτιος του τροχαίου ατυχήματος, όσο και την διεκδίκηση της αστικής φύσεως απορρέουσας αξίωσης προς αποζημίωσή σας υλικής και ηθικής κατά την περίπτωση που είστε το θύμα ενός αυτοκινητικού ατυχήματος.

Σχετικά Άρθρα

Καλέστε μας