fbpx

Category

Υπηρεσίες

Τομείς Ειδίκευσης

Υπηρεσίες και τομείς ειδίκευσης του δικηγορικού μας γραφείο. Διαβάστε αναλυτικά, όλα όσα θέλετε να ξέρετε για κάθε νομική κατηγορία.

Υπόθαλψη εγκληματία
Όπως ορίζεται στο α. 231§1ΠΚ : «Όποιος εν γνώσει ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.». Θα πρέπει να υπογραμμισθεί στο σημείο αυτό ότι με την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα το 2019 η παρούσα διάταξη τροποποιήθηκε με τη νέα να συνιστά επιεικέστερη ρύθμιση...
Περισσότερα
Σωματεμπορία – Εμπόριο Λευκής Σκαρκός - Άρθρο 323.Α Π.Κ
Το άρθρο 323.Α ορίζει το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει ότι όποιος με χρήση βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας, στρατολογεί , απαγάγει ,μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει άλλον με σκοπό την εκμετάλλευση του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Την ίδια ποινή...
Περισσότερα
Παραβίαση της Υποχρεώσης για την καταβολή της διατροφής
Παραβίαση της Υποχρεώσης για την καταβολή της διατροφής. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 358 ΠΚ : «Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που την επιβάλει σε αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστό τίτλο, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί την βοήθεια άλλων, τιμωρείται...
Περισσότερα
Φοροδιαφυγή
Στην έννοια της φοροφυγής (tax avoision) περιλαμβάνονται οι επιμέρους έννοιες της φοροδιαφυγής (tax evasion), η οποία συνιστά την τέλεση εκ μέρους του δράστη μιας παράνομης ενέργειας με στόχο τη μη πληρωμή φόρων, ενώ η φοροαποφυγή (tax avoidance) συνίσταται στο σύνολο των νομίμων ενεργειών των ιδιωτών με τις οποίες αποβλέπουν στη μείωση ή στην εξάλειψη της...
Περισσότερα
Παραγραφή Αδικημάτων & Ποινών
Παραγραφή Αδικημάτων & Ποινών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 111 ΠΚ το αξιόποινο των αδικημάτων εξαλείφεται με την παραγραφή, η οποία συνιστά έναν εκ των λόγων εξάλειψης του αξιοποίνου. Ειδικότερα, κατά το ως άνω άρθρο και δη στις §2 και §3 αυτού, προβλέπεται ότι τα κακουργήματα παραγράφονται μετά από είκοσι (20) έτη,  αν ο...
Περισσότερα
Δωροδοκία - Δωροληψία στο Δημόσιο Τομέα
Δωροδοκία – Δωροληψία στο Δημόσιο Τομέα. Πρόκειται για εγκλήματα που προσβάλλουν κατεξοχήν το έννομο αγαθό της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην καλή λειτουργία και την καθαρότητα της υπηρεσίας, που θίγεται από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις υπαλλήλων που ανάγονται στα καθήκοντά τους. Είναι κυρίως γνήσια ιδιαίτερα εγκλήματα, δεδομένου ότι διαπράττονται δια υπαλλήλου, εξαιρουμένης της...
Περισσότερα
Revenge Porn
Revenge Porn. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 346 ΠΚ : «1. Όποιος χωρίς δικαίωμα κοινολογεί σε τρίτο πρόσωπο ή αναρτά σε κοινή θέα, πραγματική, αλλοιωμένη ή σχεδιασμένη εικόνα ή κάθε είδους οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνεται μη δημόσια πράξη άλλου που αφορά στη γενετήσια ζωή του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3)...
Περισσότερα
Αρπαγή Ανηλίκων
Αρπαγή Ανηλίκων. Σύμφωνα με το άρθρο 324 ΠΚ, «1. Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους ή από οποιονδήποτε δικαιούται να μεριμνήσει για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από την εξουσία των παραπάνω προσώπων τιμωρείται με φυλάκιση. Αν ο ανήλικος από τη στέρηση της επιμέλειας διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο...
Περισσότερα
Δικηγόρος για Τροχαία Ατυχήματα
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις στις στατιστικές έρευνες που αφορούν στα τροχαία ατυχήματα, τα οποία έχουν καταστεί ένα σύνηθες φαινόμενο της καθημερινότητας με θλιβερές συνέπειες. Σύμφωνα δε με την ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) το 2022, κατά το διάστημα Ιανουάριος 2022 έως Ιούλιος 2022, σημειώθηκαν συνολικά 6.413 τροχαία ατυχήματα –...
Περισσότερα
Οδήγηση υπό Μέθη Αλκοόλ
Οδήγηση υπό Μέθη, Αλκοόλ. Όπως ορίζεται στο άρθρο 42 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) : «Απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος από οδηγό, ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήματος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού. …». Όπως...
Περισσότερα
1 2 3 4 5
Καλέστε μας