fbpx

Category

Υπηρεσίες

Τομείς Ειδίκευσης

Υπηρεσίες και τομείς ειδίκευσης του δικηγορικού μας γραφείο. Διαβάστε αναλυτικά, όλα όσα θέλετε να ξέρετε για κάθε νομική κατηγορία.

Οικογενειακό Δίκαιο - Δικηγόρος Μπαρκαγιάννης & Συνεργάτες
Ο Νόμος 4800/2021 επέφερε ριζικές μεταρρυθμίσεις στις σχέσεις γονέα-τέκνου και στη ρύθμιση των ζητημάτων του διαζυγίου. Γνώμονας των νέων διατάξεων είναι το συμφέρον του τέκνου που διασφαλίζεται με την παρουσία και των δύο γονέων. Όλες οι διατάξεις ερμηνεύονται υπό το πρίσμα του άρθρου 21 παρ.1 του Συντάγματος που προβλέπει την προστασία της παιδικής ηλικίας. Σε...
Περισσότερα
Το αδίκημα του Εμπρησμού και του Εμπρησμού δάσους
Το αδίκημα του εμπρησμού τυποποιείται στο άρθρο 264 ΠΚ «1.Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με φυλάκιση, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη, αν στην περίπτωση των περ. α` ή...
Περισσότερα
Το αδίκημα της έκθεσης κατ’ ά. 306 Π.Κ.
Σύμφωνα με το ά. 306 παρ. 1 Π.Κ., «Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει ή να το μεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος υπαίτια τραυμάτισε, τιμωρείται με φυλάκιση...
Περισσότερα
Επικίνδυνη Οδήγηση (290Α ΠΚ)
Το άρθρο 290Α ΠΚ ορίζει ότι «1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες: α)οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης, ή β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της...
Περισσότερα
Υπόθαλψη εγκληματία
Όπως ορίζεται στο α. 231§1ΠΚ : «Όποιος εν γνώσει ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.». Θα πρέπει να υπογραμμισθεί στο σημείο αυτό ότι με την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα το 2019 η παρούσα διάταξη τροποποιήθηκε με τη νέα να συνιστά επιεικέστερη ρύθμιση...
Περισσότερα
Σωματεμπορία – Εμπόριο Λευκής Σκαρκός - Άρθρο 323.Α Π.Κ
Το άρθρο 323.Α ορίζει το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει ότι όποιος με χρήση βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας, στρατολογεί , απαγάγει ,μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει άλλον με σκοπό την εκμετάλλευση του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Την ίδια ποινή...
Περισσότερα
Παραβίαση της Υποχρεώσης για την καταβολή της διατροφής
Παραβίαση της Υποχρεώσης για την καταβολή της διατροφής. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 358 ΠΚ : «Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που την επιβάλει σε αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστό τίτλο, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί την βοήθεια άλλων, τιμωρείται...
Περισσότερα
Φοροδιαφυγή
Στην έννοια της φοροφυγής (tax avoision) περιλαμβάνονται οι επιμέρους έννοιες της φοροδιαφυγής (tax evasion), η οποία συνιστά την τέλεση εκ μέρους του δράστη μιας παράνομης ενέργειας με στόχο τη μη πληρωμή φόρων, ενώ η φοροαποφυγή (tax avoidance) συνίσταται στο σύνολο των νομίμων ενεργειών των ιδιωτών με τις οποίες αποβλέπουν στη μείωση ή στην εξάλειψη της...
Περισσότερα
Παραγραφή Αδικημάτων & Ποινών
Παραγραφή Αδικημάτων & Ποινών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 111 ΠΚ το αξιόποινο των αδικημάτων εξαλείφεται με την παραγραφή, η οποία συνιστά έναν εκ των λόγων εξάλειψης του αξιοποίνου. Ειδικότερα, κατά το ως άνω άρθρο και δη στις §2 και §3 αυτού, προβλέπεται ότι τα κακουργήματα παραγράφονται μετά από είκοσι (20) έτη,  αν ο...
Περισσότερα
Δωροδοκία - Δωροληψία στο Δημόσιο Τομέα
Δωροδοκία – Δωροληψία στο Δημόσιο Τομέα. Πρόκειται για εγκλήματα που προσβάλλουν κατεξοχήν το έννομο αγαθό της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην καλή λειτουργία και την καθαρότητα της υπηρεσίας, που θίγεται από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις υπαλλήλων που ανάγονται στα καθήκοντά τους. Είναι κυρίως γνήσια ιδιαίτερα εγκλήματα, δεδομένου ότι διαπράττονται δια υπαλλήλου, εξαιρουμένης της...
Περισσότερα
1 2 3 6
Καλέστε μας