fbpx

Εκδικητική Πορνογραφία – Revenge Porn

Revenge Porn. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 346 ΠΚ :

«1. Όποιος χωρίς δικαίωμα κοινολογεί σε τρίτο πρόσωπο ή αναρτά σε κοινή θέα, πραγματική, αλλοιωμένη ή σχεδιασμένη εικόνα ή κάθε είδους οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνεται μη δημόσια πράξη άλλου που αφορά στη γενετήσια ζωή του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή.

2.Όποιος απειλεί άλλον ότι θα τελέσει τις πράξεις της παρ. 1 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Αν ο υπαίτιος της πράξης του προηγούμενου εδαφίου εξαναγκάζει άλλον σε πράξη ή παράλειψη ή ανοχή για την οποία αυτός δεν έχει υποχρέωση, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.

  1. Με κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη της παρ. 1 αν τελείται :α) με ανάρτηση στο διαδίκτυο ή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με αόριστο αριθμό αποδεκτών, β) από ενήλικο και αφορά σε ανήλικο, γ) σε βάρος νυν ή πρώην συζύγου ή συντρόφου του υπαιτίου ή σε βάρος προσώπου που συνοικεί με αυτόν ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή βρίσκεται υπό την επιμέλεια ή την προστασία του ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, δ) με σκοπό να προσπορίσει ο υπαίτιος στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος.
  2. Αν κάποια από τις πράξεις των προηγούμενων παραγράφων οδήγησε το θύμα σε απόπειρα αυτοκτονίας επιβάλλεται κάθειρξη και χρηματική ποινή. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου οδήγησε στο θάνατο επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή.».

            Το φαινόμενο της ανάρτησης στο διαδίκτυο ως Revenge Porn, χωρίς τη συγκατάθεση όλων όσων συμμετέχουν, απεικονιστικού υλικού στο οποίο αποτυπώνονται είτε απόκρυφα σημεία του σώματος είτε η  τέλεση γενετήσιων πράξεων  έχει πλέον εμφανίσει ανησυχητικές διαστάσεις, υπό όλες τις χυδαίες εκφάνσεις του, με κορυφαία την πλέον κακόβουλη όλων, η οποία έχει τη γνωστή διεθνώς ονομασία «revenge porn».

            Η διάταξη του άρθρου 346 ΠΚ αφορά τρεις κατηγορίες εκδικητικής πορνογραφίας:

Α) Καταγραφή υλικού με τη συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων και στη συνέχεια διάδοση του υλικού χωρίς τη συγκατάθεση τουλάχιστον ενός εκ των συμμετεχόντων. Εν προκειμένω, υφίσταται προσβολή της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης  ως ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή βάσει του οποίου απαγορεύεται η άνευ συγκατάθεσης διάδοση ακόμη και αν η καταγραφή έγινε οικειοθελώς.

Β) Καταγραφή του υλικού χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση τουλάχιστον ενός από τους συμμετέχοντες και στη συνέχεια διάδοση του υλικού επίσης χωρίς συγκατάθεση.

            Αξιοσημείωτο είναι ότι, μόνη η αρχική συγκατάθεση του θύματος στη καταγραφή του κρίσιμου υλικού και στη διατήρησή του από το δράστη, δε συνιστά και συγκατάθεση ως προς τη διάδοση αυτού, διότι η συγκατάθεση αυτή δόθηκε υπό τον όρο τη διατήρησης των δεδομένων υπό αυστηρά καθορισμένη μορφή και σε συγκεκριμένο (στενό) κύκλο.

            Όσον αφορά την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, το προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η γενετήσια αξιοπρέπεια του παθόντος, ενώ υποκειμενικά απαιτείται δόλος οποιουδήποτε βαθμού ακόμη και ενδεχόμενος.

            Οι παρ.1 και 2 της διάταξης 346 ΠΚ συνιστούν πλημμεληματικές μορφές του αδικήματος της εκδικητικής πορνογραφίας ενώ οι παρ. 3 και 4 τις κακουργηματικές. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι αμιγώς ατομικό, ήτοι πρόκειται για το ταυτοποιήσιμο υποκείμενο της εκάστοτε κρινόμενης εικόνας ή του οπτικοακουστικού υλικού. Συνεπώς, η ενδεχόμενη αλλοίωση ή σχεδιασμός της πορνογραφικής εικόνας καθώς και η αντίστοιχη επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού, θα πρέπει να γίνεται πλέον με τέτοιο τρόπο, ώστε τουλάχιστον να μπορεί να διαπιστωθεί κατά τρόπο αντικειμενικά σαφή η ταυτότητα του παθόντος. Ωστόσο, η ως άνω κρίσιμη διαπίστωση δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται μόνο από την επισκόπηση της κρίσιμης κάθε φορά εικόνας ή οπτικοακουστικού υλικού, αλλά αρκεί αυτή να μπορεί να συναχθεί, έστω και συμπερασματικά αλλά σε κάθε περίπτωση με ασφαλή τρόπο, από το σύνολο των συνθηκών τη εκάστοτε κρινόμενης βιοτικής περίπτωσης.

Ο ποινικολόγος Γιάννης Μπαρκαγιάννης υποστηρίζει με αμεσότητα τα δικαιώματα σας, σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα έχοντας πολυετή πείρα σε ανάλογες υποθέσεις.

            Βιβλιογραφία

Χαραλαμπάκης, Α. 2021. Οι αλλαγές του νέου ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν 4619/2019 που τροποποιήθηκαν). Αθήνα: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. σελ. 206 επ.κδικ

    Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

    Σχετικά Άρθρα

    Καλέστε μας