fbpx

Category

Υπηρεσίες

Τομείς Ειδίκευσης

Υπηρεσίες και τομείς ειδίκευσης του δικηγορικού μας γραφείο. Διαβάστε αναλυτικά, όλα όσα θέλετε να ξέρετε για κάθε νομική κατηγορία.

Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων
Ο νομοθέτης κινούμενος με γνώμονα την ιδέα της ειδικής πρόληψης και θεραπείας επιφυλάσσει με τη θέσπιση σειράς διατάξεων μια ειδική ποινική μεταχείριση του ανήλικου παραβάτη, τον οποίο αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο, τόσο σε επίπεδο δικονομικού όσο και σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου. Κατά τον ελληνικό Ποινικό Κώδικα ανήλικοι νοούνται αυτοί που κατά το χρόνο τέλεσης της...
Περισσότερα
Ρευματοκλοπή
Ρευματοκλοπή. Κατά τα οριζόμενα στο α. 372 ΠΚ : «1.Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. 2. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά...
Περισσότερα
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Πρόκειται άλλως για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», αδίκημα το οποίο τυποποιείται στον ειδικό νόμο 4557/2018. Σκοπός της ποινικής τυποποίησής του είναι η πρόληψη και η καταστολή της πρόσδοσης νομιμοφάνειας σε έσοδα που έχουν αποκτηθεί από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που αυτές ενέχουν....
Περισσότερα
Τοκογλυφία
Κατά το άρθρο 404 ΠΚ : «1. Όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή οποιασδήποτε πίστωσης, ανανέωσής της ή παράταση της προθεσμίας πληρωμής εκμεταλλεύεται την οικονομική ανάγκη, την πνευματική αδυναμία, την κουφότητα ή την απειρία εκείνου που παίρνει την πίστωση, συνομολογώντας ή παίρνοντας για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα, που με βάση τις...
Περισσότερα
Υποθεσεισ βιασμων
Το 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) τιτλοφορεί «Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Ο νέος ΠΚ (2019) εκλαμβάνει ως έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας κάθε κάμψη της βούλησης του προσώπου στο πεδίο της γενετήσιας αυτοδιάθεσης η οποία αφορά στην εκ μέρους του διενέργεια ή ανοχή...
Περισσότερα
Δικηγόρος Αλλοδαπών
Το δίκαιο αλλοδαπών συνιστά ένα σύνολο κανόνων με τη αντικείμενο τη ρύθμιση των δημοσίου δικαίου ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικά με την παρουσία προσώπων που έχουν έτερη ιθαγένεια από αυτή του κράτους υποδοχής τους, ή ακόμα και ανιθαγενών. Σε πιο προσδιορισμένο πλαίσιο, το δίκαιο αλλοδαπών ρυθμίζει κατά βάση τις καταστάσεις της εισόδου, διαμονής και απομάκρυνσης των...
Περισσότερα
αναστολή ποινής
Ο θεσμός της αναστολής ποινής έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κατηγορούμενο, καθώς, η χορήγησή της εξασφαλίζει από τη μια το ατομικό δικαίωμά του στην ελευθερία, υπό όρους, και από την άλλη είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα για εκείνον, από ότι η έκτιση της ποινής του σε κάποιο Κατάστημα Κράτησης. Στη δικαστηριακή...
Περισσότερα
Ποινικό Μητρώο
Το Ποινικό μητρώο συνιστά ένα σύστημα καταγραφής ποινών για τις οποίες ένα φυσικό πρόσωπο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα και το οποίο διατηρείται υπό τη μορφή δελτίων που περιλαμβάνουν τα στοιχεία εξατομίκευσής του. Δικαιολογητικός λόγος τήρησης του Ποινικού Μητρώου είναι η γνώση της ποινικής κατάστασης κάποιου προσώπου, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής πληθώρας διατάξεων τόσο του ουσιαστικού, όσο και...
Περισσότερα
Ποινική διαπραγμάτευση - Ποινική συνδιαλλαγή
Μορφές αποκαταστατικής- εναλλακτικής δικαιοσύνης Η ποινική διαπραγμάτευση και η ποινική συνδιαλλαγή εντάσσονται στο πλαίσιο της εναλλακτικής δικαιοσύνης μαζί με άλλους θεσμούς, και ανάγονται επί της ουσίας στη σταδιακή απομάκρυνση των μορφών διεκπεραίωσης της δίκης από το παραδοσιακό μοντέλο της ποινικής (εξεταστικής) δίκης, και στην ελληνική έννομη τάξη. Ο δικαιολογητικός λόγος που προωθεί τις διαδικασίες αυτές...
Περισσότερα
μηνυση εγκληση δικηγορος ποινικολογος (1)
Με τη μήνυση ή την έγκληση επιτυγχάνεται η κίνηση της ποινικής δίωξης για μια αξιόποινη πράξη μέσω της αναγγελίας στον Εισαγγελέα της τελέσεως ενός εγκλήματος. Η ειδοποιός δε διαφορά της μηνύσεως από την έγκληση εντοπίζεται στο γεγονός ότι η πρώτη συνιστά την καταγγελία αυτεπαγγέλτως διωκόμενου εγκλήματος από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εκείνο του παθόντος...
Περισσότερα
1 2 3 4 5 6
Καλέστε μας