fbpx

Ιατρική αμέλεια συντρέχει, όταν ένας ιατρός, είτε ατομικά στο ιδιωτικό του ιατρείο, είτε στα πλαίσια εργασίας του σε νοσοκομείο/νοσηλευτικό ίδρυμα, παραβαίνει τους κανόνες που ρυθμίζουν την ιατρική επιστήμη, και συγκεκριμένα τους κανόνες που επιτάσσουν από τον ίδιο να δείχνει τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, στα πλαίσια επέμβασής του σε έναν ασθενή, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης ή θανάτου σε αυτόν. Η πρόκληση ενός τέτοιου περιστατικού, δεν σημαίνει ότι ο ιατρός είναι αμελής. Ο ασθενής θα πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι η συμπεριφορά του ιατρού δεν ήταν σωστή, δηλαδή εντός του πλαισίου κανόνων της ιατρικής επιστήμης. Στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του, ο ιατρός λειτουργεί με ελευθερία, με μοναδικό όριο τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης, οι οποίοι διαμορφώνονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών.

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να παρέχει πλήρη ενημέρωση στον ασθενή σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με την επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί, ακόμα και για τις θεραπείες. Θα πρέπει δηλαδή, να τον ενημερώσει για το πόσες θεραπείες υπάρχουν για την ασθένεια από την οποία πάσχει (ο ασθενής) και ποια ή ποιες κρίνει προσφορότερες και αποδοτικότερες για την ίασή του. Έτσι εξασφαλίζει τη θέση του, και το σχετικό ‘’βάρος’’ επιρρίπτεται στον ασθενή ή τα συγγενικά του πρόσωπα, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν τη μέθοδο θεραπείας που επιθυμούν. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι από τη στιγμή που αναλαμβάνει αποκλειστικά τη φροντίδα του ασθενή, έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβεί σε όλες τις ενέργειες που κρίνονται αναγκαίες και που συμβάλλουν στην αποκατάσταση της υγείας του ή στην εξασφάλιση της ζωής του, με την απειλή ποινής σε περίπτωση που δεν το πράξει (άρθρο 15 Π.Κ.).

Δικηγόροι που Ασχολούνται με Ιατρικά Λάθη με Αμεσότητα

Το ίδιο σημαντική είναι και η συναίνεση του ασθενούς για όλο το φάσμα των πιθανών ενεργειών στις οποίες πρόκειται να προβεί ο ιατρός για την αποκατάστασή του. Ο τελευταίος θα πρέπει να τον ενημερώνει πλήρως και κατανοητά για τυχόν επιπλοκές από τη επέμβαση ή την εκτέλεση της θεραπείας, για εναλλακτικές μεθόδους σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσουν αυτές, ακόμα και για το πιθανό χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι την περαίωσή τους. Αν ο ιατρός παραλείψει να τον πληροφορήσει για κάτι από αυτά, τότε η συναίνεση που είχε δώσει ο ασθενής είναι άκυρη, κάθε φορά για την επέλευση ενός συγκεκριμένου απροσδόκητου γεγονότος, λόγω πλάνης.

Υφίσταται ωστόσο και η άλλη παραδοχή, ότι δηλαδή κάποιες φορές δικαιολογείται να αποκρύψει την αλήθεια ή να περιορίσει την έκταση της πληροφόρησης του ασθενούς, όταν κρίνει ότι αυτό είναι προς όφελος του τελευταίου, και φυσικά εάν δεν αποδοκιμάζεται ως πρακτική.

Ένας ιατρός θα χρησιμοποιήσει τακτικά την ‘’άμυνα’’ ότι η επέμβαση, η θεραπεία ή η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε μια κοινώς αποδεκτή και ικανή επαγγελματική πρακτική, με αποτέλεσμα να εκπέσει ευθυνών. Μπορεί να στηριχθεί δε στο γεγονός ότι ένας ασθενής δεν έχει γνώσεις της ιατρικής επιστήμης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερη τη θέση του ότι χρησιμοποίησε την καλύτερη δυνατή μέθοδο στα πλαίσια των καθηκόντων και ότι απλά δεν απέδωσε καρπούς, λόγω εξωτερικών παραγόντων, άσχετων δηλαδή από τη δική του συνδρομή.

Ο ίδιος ο ασθενής, πολλές φορές, δε γνωρίζει καν ότι ένας ιατρός μπορεί να επιδείξει αμέλεια, και δεν διεκδικεί τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται από το νόμο για να αποζημιωθεί υλικά και ηθικά, καθώς ενστερνίζεται την άποψη ότι συνέβη ένα άλλο γεγονός, που δε συνδέεται σε καμία περίπτωση με τη δράση του ιατρού.

Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν ένας ιατρός έχει κάνει ιατρική αμέλεια;

Πολύ σπάνια ένας ιατρός θα παραδεχθεί ότι έκανε λάθος ή ότι ήταν αμελής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Μερικές φορές, ένας ασθενής θα έχει υποψίες ιατρικής αμέλειας, καθώς το αποτέλεσμα από τη χειρουργική επέμβαση, τη θεραπεία ή τη διαδικασία μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ο ιατρός είχε προβλέψει για τον ασθενή. Ο ίδιος μάλιστα ο ασθενής μπορεί να το αναζητήσει αυτό μέσω έρευνας στο διαδίκτυο. Η πιο κλασική μέθοδος, την οποία ο ασθενής ακολουθεί προκειμένου να διαπιστώσει το εάν έκανε ή όχι ιατρική αμέλεια ο ιατρός, είναι η λήψη της «δεύτερης γνώμης» από κάποιον άλλο ιατρό, συνήθως της ίδιας ειδικότητας. Εάν δηλαδή οι απόψεις τους αποκλίνουν, τότε είναι πιο πιθανό να έχει υποπέσει σε ιατρική αμέλεια ο ιατρός εκείνος που ανέλαβε πρώτος τον ασθενή.

Ορισμένοι ιατροί μπορεί να είναι ειλικρινείς και να αναγνωρίζουν ότι προέβησαν σε ιατρική αμέλεια, συμβουλεύοντας κατόπιν τους ασθενείς για τις λύσεις ο οποίες υπάρχουν. Δεν είναι όμως η ευρέως διαδεδομένη πρακτική αυτή. Η συμβουλή μας λοιπόν στους ασθενείς που υποψιάζονται ότι ένας ιατρός έχει επιδείξει αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι συνήθως να ζητήσουν μια δεύτερη γνώμη από κάποιον άλλο της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας ιατρό.

  Δικηγόροι Ιατρικού Δικαίου Αθήνα – Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι ιατρικής αμέλειας;

  Σε πολλά ιατρεία, βλέπουμε πιο συχνά άτομα που μπορεί να εμφανίζουν αποτελέσματα ιατρικής αμέλειας από:

  Χειρουργικά λάθη και Μήνυση σε γιατρό

  Συνήθως είναι συνέπειες της απουσίας συγκατάθεσης που δίνεται από τους ασθενείς πριν από τη χειρουργική επέμβαση, λόγω έλλειψης πλήρους ενημέρωσής τους. Μιλάμε δηλαδή για την περίπτωση που ένας ασθενής δεν είχε προειδοποιηθεί για τον κίνδυνο ή την έκβαση της χειρουργικής επέμβασης πριν από τη εκτέλεσή της, και εάν προειδοποιούταν, μπορεί να μην είχε συναινέσει στο να υποβληθεί σε αυτή.

  Λανθασμένη διάγνωση

  Πολλές φορές γίνεται λανθασμένη διάγνωση από τους ιατρούς σχετικά με το είδος της πάθησης του ασθενούς. Μπορεί δηλαδή να αντιμετωπίζει μια άλλη ασθένεια από αυτή με την οποία διαγνώστηκε, ή ακόμα και να μην αντιμετωπίζει καμία, και να υποβάλλεται σε φαρμακευτική θεραπεία άνευ λόγου και αιτίας, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει μεταγενέστερα βλάβες στην υγεία του.

  Πρέπει να εκφράσω παράπονο για την αμέλεια που επέδειξε ο ιατρός;

  Ναι, εάν πιστεύετε ότι ο ιατρός δεν ενήργησε κάτω από το πρότυπο που αναμένεται από έναν εύλογα ικανό ιατρό, αν δηλαδή δεν ενήργησε σωστά, τότε καλό είναι να εκφράζετε τη δυσαρέσκειά σας.

  Πότε πρέπει να μιλήσω με δικηγόρο για Ιατρική Αμέλεια και τι μπορώ να κάνω;

  Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι το αποτέλεσμα από την ιατρική επέμβαση ή τη θεραπεία είναι άλλο από αυτό που αναμένατε, και έχει οδηγήσει σε μια χειρότερη κατάσταση από αυτήν στην οποία βρισκόσασταν πριν υποβληθείτε σε κάποια επέμβαση ή θεραπεία, είναι σημαντικό να μιλήσετε με ένα δικηγόρο, έμπειρο σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, όπως είναι το δικηγορικό γραφείο «Ιωάννης Μπαρκαγιάννης & Συνεργάτες». Μια λύση που μπορείτε να ακολουθήσετε είναι να υποβάλετε αγωγή για ιατρικό σφάλμα. Σε πρώτη φάση συντρέχει πειθαρχική ευθύνη του.

  Πολλές φορές όμως μπορεί ο αρμόδιος Διαμεσολαβητής Υγείας να μην προβαίνει σε καμία ενέργεια κατά του ιατρού ή του νοσοκομείου στο οποίο ο τελευταίος εργάζεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ιατρική αμέλεια. Σημαίνει απλώς ότι ο Διαμεσολαβητής Υγείας δεν πιστεύει, με βάση τις πληροφορίες που έχει ενώπιον του, ότι χρειάζεται οποιαδήποτε πειθαρχική δράση, ιδίως αν δεν έχει κανένα ιατρικό στοιχείο στη διάθεσή του, εκτός από τα στοιχεία του ιατρού ή του νοσοκομείου. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε βάρος οποιουδήποτε επαγγελματία υγείας. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει ειδικούς και γιατρούς. Μπορεί όμως να περιλαμβάνει και νοσηλευτές, οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές, θεραπευτές μασάζ και οφθαλμιάτρους.

  Μπορείτε επίσης να υποβάλετε παράπονα για δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, υπηρεσίες ασθενοφόρων, φαρμακεία κλπ, όταν πιστεύετε ότι λειτουργούν αντίθετα από τους κανόνες που ακολουθεί η ιατρική επιστήμη.

  Ιατρικά λάθη αποζημίωση – Ποια είναι η διαδικασία για τη διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω ιατρικής αμέλειας;

  Για να διεκδικήσετε μια αξίωση από ιατρική αμέλεια, το πιο βασικό είναι να έχετε ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία. Το δικηγορικό γραφείο «Ιωάννης Μπαρκαγιάννης & Συνεργάτες» διαθέτει μια εκτενή λίστα ιατρικών εμπειρογνωμόνων, που είναι διατεθειμένοι να συντάξουν αναφορές σχετικά με το εάν υπήρξε ή όχι ιατρική αμέλεια στην περίπτωσή σας, και ανάλογα με αυτή σας προτείνει και τον πιο αρμόδιο.

  Η ιατρική τεκμηρίωση μέσα σε νομικά πλαίσια είναι το ‘’κλειδί’’ για την απόδοση δικαιοσύνης αλλά και για τη μεγαλύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη ο ασθενής. Η Ιατρική αμέλεια είναι μια ευαίσθητη κατάσταση και χρίζει επαγγελματικής και εξατομικευμένης προσέγγισης από ειδικό Δικηγόρο Ποινικολόγο.

   Σχετικά Άρθρα

   Καλέστε μας