fbpx

Category

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία και Ενημέρωση Υπηρεσιών

Αρθρογραφία και ενημέρωση από το δικηγορικό μας γραφείο. Δείτε την παρουσία μας τόσο στα ΜΜΕ, όσο και στην ένωση Ποινικολόγων.

Σωματεμπορία – Εμπόριο Λευκής Σκαρκός - Άρθρο 323.Α Π.Κ
Το άρθρο 323.Α ορίζει το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει ότι όποιος με χρήση βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας, στρατολογεί , απαγάγει ,μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει άλλον με σκοπό την εκμετάλλευση του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Την ίδια ποινή...
Περισσότερα
Παραβίαση της Υποχρεώσης για την καταβολή της διατροφής
Παραβίαση της Υποχρεώσης για την καταβολή της διατροφής. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 358 ΠΚ : «Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που την επιβάλει σε αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστό τίτλο, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί την βοήθεια άλλων, τιμωρείται...
Περισσότερα
Φοροδιαφυγή
Στην έννοια της φοροφυγής (tax avoision) περιλαμβάνονται οι επιμέρους έννοιες της φοροδιαφυγής (tax evasion), η οποία συνιστά την τέλεση εκ μέρους του δράστη μιας παράνομης ενέργειας με στόχο τη μη πληρωμή φόρων, ενώ η φοροαποφυγή (tax avoidance) συνίσταται στο σύνολο των νομίμων ενεργειών των ιδιωτών με τις οποίες αποβλέπουν στη μείωση ή στην εξάλειψη της...
Περισσότερα
Παραγραφή Αδικημάτων & Ποινών
Παραγραφή Αδικημάτων & Ποινών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 111 ΠΚ το αξιόποινο των αδικημάτων εξαλείφεται με την παραγραφή, η οποία συνιστά έναν εκ των λόγων εξάλειψης του αξιοποίνου. Ειδικότερα, κατά το ως άνω άρθρο και δη στις §2 και §3 αυτού, προβλέπεται ότι τα κακουργήματα παραγράφονται μετά από είκοσι (20) έτη,  αν ο...
Περισσότερα
Δωροδοκία - Δωροληψία στο Δημόσιο Τομέα
Δωροδοκία – Δωροληψία στο Δημόσιο Τομέα. Πρόκειται για εγκλήματα που προσβάλλουν κατεξοχήν το έννομο αγαθό της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην καλή λειτουργία και την καθαρότητα της υπηρεσίας, που θίγεται από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις υπαλλήλων που ανάγονται στα καθήκοντά τους. Είναι κυρίως γνήσια ιδιαίτερα εγκλήματα, δεδομένου ότι διαπράττονται δια υπαλλήλου, εξαιρουμένης της...
Περισσότερα
Απομιμητικά Προϊοντα
Στο Ν. 4679/2020 περιγράφεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα εμπορικά σήματα, το περιεχόμενο τους και την έκταση προστασίας τους. Ειδικότερα, με το νομοθέτημα αυτό, ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας...
Περισσότερα
Συγχώνευση και δοσοποίηση ποινών
Ι. Η συγχώνευση των ποινών κατ’ άρθρ.  551 ΚπΔ. Η διάταξη του άρθρου 551 ΚπΔ ρυθμίζει την περίπτωση συνάντησης στο πρόσωπο κάποιου περισσότερων ποινών, επί συρροής καταδικαστικών αποφάσεων και επιπλέον την ανάγκη καθορισμού συνολικής ποινής στο στάδιο της εκτέλεσής τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 94 επ. ΠΚ, ενόψει του κανόνα ότι απαγορεύεται η...
Περισσότερα
Διευκόλυνση Αλλοδαπών
Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν.4251/2014, «1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί...
Περισσότερα
Παραβίαση Καταδικαστικής Απόφασης
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Όπως ορίζει η διάταξη 169 Α παρ. 1 ΠΚ: «Όποιος δε συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή διάταξη δικαστικής ή εισαγγελικής απόφασης σχετική με τη ρύθμιση της νομής ή της κατοχής, την άσκηση της γονικής μέριμνας, την επικοινωνία με το τέκνο και τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της...
Περισσότερα
Αθλητική Οπαδική Βία
Το Αθλητικό Ποινικό Δίκαιο περιλαμβάνει ποινικά αδικήματα που αφορούν στην εκδήλωση της παράνομης βίας στους αθλητικούς χώρους, το φαινόμενο του doping των αθλητών, αλλά και άλλες αξιόποινες πράξεις ιδιαίτερης κοινωνικοηθικής απαξίας, οι οποίες συσχετίζονται με αθλητικά γεγονότα, όπως η προσβολή αθλητικών συμβόλων.   Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι η παράνομη βία σε...
Περισσότερα
1 2 3 4 7
Καλέστε μας