Έκδοση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού

Το Δικηγορικό Γραφείο Μπαρκαγιάννη Ιωάννη και Συνεργατών ανέλαβε τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την έκδοση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού για λογαριασμό του εντολέως μας. ΑΠΟΦΑΣΗ