Αθώωση για το αδίκημα της παράνομης επανεισόδου στην ελληνική επικράτεια για φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι καταχωρημένο στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών

Ο εντολέας μας, υπήκοος τρίτης χώρας, κατηγορήθηκε δυνάμει του άρθρου 82 παρ. 1 και 4 του Ν.3386/2005, για το αδίκημα της παράνομης επανεισόδου στην ελληνική επικράτεια για φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι καταχωρημένο στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Το Δικηγορικό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αθώωση για το αδίκημα της παράνομης επανεισόδου στην ελληνική επικράτεια για φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι καταχωρημένο στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών.